Novo vodstvo EMSA Split

Studentska udruga Europska medicinska studentska asocijacija Split (EMSA Split) dobila je novo vodstvo. Samoj sjednici skupštine udruge sudjelovalo je preko 30 članova udruge i zainteresirani pojedinci koji su kao javnost pratili skupštine. Samoj sjednici Skupštine prethodili su sastanci triju radnih grupa udruge gdje su se birali delegati za novu Skupštinu. U tri radne grupe izabrano je po sedam članova, te su svi ujedno postali i delegati novog saziva Skupštine na dvogodišnji mandat od 8.7.2024. do 8.7.2026. godine. Nova skupština sa zasjedanjem je započela oko 18:00 sati s dnevnim redom od čak 18 točaka. Skupštinom je predsjedao Ivan Bućan, a dvosatni tijek skupštine zapisnički je bilježio Bože Bradarić.

Nakon što su odrađene tri formalne točke dnevnog reda kako bi se moglo nastaviti sa sjednicom, prva je na redu bila točka u kojoj je dan pregled izbornog procesa. U sklopu ove točke dnevnog reda prisutnima je objašnjen cijeli tok izbornog procesa, od samog početka pa do današnje sjednice. Uslijedio je izbor članova Upravnog odbora na navedeno dvogodišnje razdoblje. Jednoglasno su, nakon kratkog objašnjenja funkcije svakog člana od strane predsjedavajućeg Bućana, izabrani: Za Predsjednika Udruge i Predsjednika Upravnog odbora Ivan Bućan, za tajnika Udruge Bartul Stojan, za potpredsjednika za vanjske poslove Toni Elezović i za potpredsjednika za unutarnje poslove Ante Dražić.

Uslijedio je izbor osoba ovlaštenih za zastupanje, likvidatora i Arbitražnog vijeća. Nakon što je predsjedavajući Bućan iznio prijedlog, prisutnima je detaljan prikaz ovlasti i odgovornosti osoba za zastupanje s pravne strane iznio dosadašnji tajnik Udruge i predsjednik Povjerenstva za Statut i pravne akte Bože Bradarić koji naglasio kako je izbor osoba ovlaštenih za zastupanje zasigurno najvažnija točka dnevnog reda o kojoj će skupštinari danas raspravljati.

Izvješće o financijskom poslovanju podnio je Mario Čubra, potpredsjednik za financije. Naveo je kako Udruga posluje financijski stabilno i u očekivanim razmjerima, nabrojio je najviše prihode i rashode u 2023. godini, i iznio i druge detalje o financijskom aspektu iz koji se moglo razaznati da, Udruga, iako neprofitna organizacija, mora dobro upravljati financijskim tokovima. Predsjednik Udruge Ivan Bućan podnio je izvješće o svom radu i radu udruge za proteklu 2023. godinu. U detaljnom izvješću Bućan je naveo mnogobrojne aktivnosti i projekte, od koji je istaknuo: twinning projekt Egipat, Kongres u Rijeci koji je tematski bio posvećen danas vrlo aktualnoj temi melanoma i utjecaja Sunčevih zraka na kožu, prikupljanje sredstava pomoći za Lavu Petušić, te organizaciju predavanja vezanih uz hitna stanja u psihijatriji i porodu u organizacijski Odbora za ljudska prava i zaštitu zdravlja na čelu sa Lovrom Buljem. Istaknuo je i druge projekte i aktivnosti, posebice one Odbora Udruge, u različitim područjima, primjerice humanitarne projekte u organizaciji Odbora za humanitarno i projektno djelovanje kao što posjeti domovima za starije i nemoćne i prikupljanje božićnih darova za korisnike domova i posebnih ustanova. Udruga je, istaknuo je Bućan, sudjelovala i na MedLaw konferenciji i realizirala sporazum o suradnji sa udrugom studenata prava ELSA Split. Što se tiče vizije strateškog razvoja 2024. – 2026. istaknuo je da je u tijeku organizacija projekata u Dubaiju i u SAD-u, kao i osnivanje EMSA Hrvatske. Navedena dva inozemna projekta u dalekim destinacijama ojačat će prekograničnu suradnju udruge i doprinijeti internacionalnoj prepoznatljivosti hrvatskih studenata medicine. Sudjelovati mogu studenti svih studija, a ne samo medicine.

Ojdana Koharević

Image1