Dr Marko Jukić v.d.ravnatelja KBC Split

Dr Marko Jukić ginekolog KBC Split izabran je za v.d.ravnatelja KBC Split.

Odluku o izboru dr Jukića donijelo je Upravno vijeće KBC na elektronskoj sjednici.
Dr Jukić specijalist je ginekologije i opstetricije, uži specijalist ginekološke onkologije sa Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split, a na novu dužnost dolazi 11.srpnja.
Ojdana Koharević